0505-257448 ,03-5564972- מרכז הזמנות ארצי

סימן עלייה קו נבון

סימן עלייה קו נבון
      סימן עלייה

   מגמת הניקיון בעיצוב
   שמאפיינת את הארכיטקטורה
   של שנות ה 2000- אינה פוסחת
   על גרמי המדרגות, שהפכו
   ממבנים יצוקים ומגושמים
   מבטון לקלים ומינימליסטיים,
   כאלה שמתמזגים בחלל
   ולעתים כמעט בלתי-מורגשים