0505-257448 ,03-5564972- מרכז הזמנות ארצי

מעקות מתכת

         מעקות ברזל בטיחותיות – תקניות , יצור מעקות למדרגות ברזל , לחצר אנגלית , למדרגות מרחפות
         למדרגות קלאסיות מודרניות ומערכות משולבות "נפחות" ומעקות "נירוסטה"
         תוצרת קו נבון מדרגות.