0505-257448 ,03-5564972   מרכז הזמנות ארצי

החל מהשעה 17:00   בטלפון – 0528137001

מעקות מתכת

         מעקות ברזל בטיחותיות – תקניות , יצור מעקות למדרגות ברזל , לחצר אנגלית , למדרגות מרחפות
         למדרגות קלאסיות מודרניות ומערכות משולבות "נפחות" ומעקות "נירוסטה"
         תוצרת קו נבון מדרגות.