0505-257448 ,03-5564972- מרכז הזמנות ארצי

מדרגות בשילוב שיש/מתכת

           מדרגות פלדה בשילוב שיש
           מדרגות ברזל בשילוב זכוכית ,בטון, אלומיניום ואבן תקניות,תכנון מדרגות זכוכית –עלית גג .