0505-257448 ,03-5564972   מרכז הזמנות ארצי

החל מהשעה 17:00   בטלפון – 0528137001

מדרגות בשילוב שיש/מתכת

           מדרגות פלדה בשילוב שיש
           מדרגות ברזל בשילוב זכוכית ,בטון, אלומיניום ואבן תקניות,תכנון מדרגות זכוכית –עלית גג .