מדרגות בשילוב שיש/מתכת

מדרגות פלדה בשילוב שיש

מדרגות ברזל בשילוב זכוכית ,בטון, אלומיניום ואבן תקניות,תכנון מדרגות זכוכית –עלית גג .