מדרגות ציר מרכזי

מדרגות ציר מרכזי: עשרות מודלים בלעדיים של מדרגות ברזל –מתכת ומדרגות נירוסטה
ציר מרכזי( קורות מרכזיות ): דגם אקונומי , דגם אופק, דגם קורה חלקה, שידרה מדורגת קו נבון ,
מדרגות סמבה, מדרגות סיפון, מדרגות סיבוביות דגם “חוליות” , דגם “מעיין ” מדרגות סיבוביות דגם “ארז” ודגם “ניר”
לחיפוי שיש- או עץ ועוד …