מעקות זכוכית

מדרגות זכוכית תקניות – טריפלקס 6+6 או 8+8
בטיחותיות בליווי אדריכלי “קו נבון”