עמוד התווך של הבית הוא המדרגות

עמוד התווך של הבית הוא המדרגות, קו נבון מדרגות שמשמשות כאלמנט פיסולי תחת ממדי עשיר. גרם המדרגות מקשר גם מבחינה ויזואלית בין הקומה התחתונה לקומה העליונה, אך יחד עם זאת הצבעים העזים של ברזל שחור וגוון טבעי של העץ מהווים קו הפרדה בין הכניסה לבית ובין חדר העבודה הנמצא מאחור. בקצה המדרגות רחבה קטנה שממנה ממשיכים לחדרי השינה.

כתבה בניין ודיור

במראה הפנימי

עמוד התווך של הבית הוא המדרגות, קו נבון מדרגות שמשמשות כאלמנט פיסולי תחת ממדי עשיר. גרם המדרגות מקשר גם מבחינה ויזואלית בין הקומה התחתונה לקומה העליונה, אך יחד עם זאת הצבעים העזים של ברזל שחור וגוון טבעי של העץ מהווים קו הפרדה בין הכניסה לבית ובין חדר העבודה הנמצא מאחור. בקצה המדרגות רחבה קטנה שממנה ממשיכים לחדרי השינה.
שהייה קצרה על הרחבה מאפשרת לעולים לקומת השינה להעיף מבט בנוסף בנוף הנשקף מקיר הזכוכית ונמשך לאורך החזית הצדדית, או להציץ לקומה מתחת דרך החלל הכפול הפתוח מעל פינת האוכל.

במראה החיצוני

הקומה הראשונה מחופה בלבנים, ואילו הקומה השנייה הנראית כרכובה על גבי הקומה הראשונה, בולטת בלבן שלה ובזווית חדה המקנה לבית את המראה הייחודי שלו, בהשוואה לבתי הסביבה.
עם זאת למרות מראהו האטרקטיבי הוא ניחן בפשטות אדריכלית ומשתלב עם הנוף.